Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng - Đại học La Trobe, Úc

 2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Giai đoạn 2: 2 năm cuối học tại Đại học La Trobe.

2. Văn bằng: 

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được 2 bằng đại học:

 • Đại học Tôn Đức Thắng cấp bằng Kỹ sư Xây dựng;
 • Đại học La Trobe cấp bằng cử nhân Công nghệ Xây dựng.

3. Mục tiêu đào tạo

3.1. Kiến thức chung:

Sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng có kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn nền tốt; hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao của chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng ở mức độ chuyên gia; có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế; có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn;
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Xây dựng có khả năng kết hợp tri thức hiện đại với kỹ năng phân tích, khả năng tư duy phê phán và xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng như Thiết kế, Thi công và Quản lý Dự án Xây dựng thông qua hình thức làm việc độc lập theo cá nhân hoặc làm việc kết hợp theo nhóm. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kỹ thuật Xây dựng để có thể tham gia vào các hoạt động chuyên môn của chuyên ngành ở trong nước cũng như quốc tế. Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên như toán học, vật lý, cơ học, cũng như nhưng kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành trong các bài toán thiết kế, thi công, và quản lý dự án của các công trình xây dựng. Sinh viên sẽ được dạy các Tiêu chuẩn, Quy đinh và Quy phạm áp dụng trong ngành Kỹ thuật xây dựng không chỉ ở Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới như TCVN, EuroCode, ACI, BS.   
b. Kỹ năng
- Kỹ năng chuyên môn: 

 • Hiểu và vận dụng bài bản các qui trình, nguyên tắc, kiến thức chuyên môn về kỹ thuật xây dựng vào các bài toán cụ thể như: Thiết kế kết cấu, Thiết kế nền móng, lập giải pháp thi công hợp lý cho các công trình xây dựng, quản lý dự án, cấp thoát nước cho các công trình xây dựng, thiết kế thi công các công trình giao thông, năng lượng tái tạo.
 • Có thể làm việc trong môi trường quốc tế, giải các bài toán chuyên nhành về thiết kế, thi công, và quản lý dự án dưới các tiêu chuẩn áp dụng khác nhau.  
 • Biết sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho các công việc chuyên môn như AutoCAD, ETABS, SAP,…

- Kỹ năng mềm: 

 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng. 
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày.

c. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
- Thái độ và hành vi: 

 • Nhận thức đúng về vai trò người kỹ sư xây dựng, cũng như vai trò công việc của người kỹ sư xây dựng, là người góp phần tạo nên các công trình phục vụ người dân như nhà ở, trường học, bệnh viện, cầu đường,... 
 • Trung thực và khách quan trong nghề nghiệp, trong công việc; tuân thủ pháp luật; tôn trọng đồng nghiệp.

- Ý thức về cộng đồng, xã hội: 

 • Tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn của mình để phục vụ Nhà trường, Cộng đồng xã hội, Đoàn thể;
 • Ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng đất nước.

3.3 Cơ hội nghề nghiệp

- Kỹ sư xây dựng cho các công ty trong và ngoài nước, với kiến thức chuyên môn được học, sinh viên tốt nghiệp có thể đạm nhận các vai trò khác nhau như: Kỹ sư Kết cấu, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư công trình giao thông, Kỹ sư Địa kỹ thuật, Kỹ sư năng lượng tái tạo, Kỹ sư quản lý dự án, và Kỹ sư giám sát công trường.
- Đảm nhận những công việc chuyên môn liên quan đến chuyên môn kỹ thuật xây dựng trong các sở ban ngành nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Giao thông, …
- Nghiên cứu viên và giảng viên làm việc tại các Viện nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng, các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, và các đơn vị nghiên cứu.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: 2 năm học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Giai đoạn 2: 2 năm cuối học tại Trường đại học La Trobe, Úc.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

- Giai đoạn 1: 85 tín chỉ, chưa kể 45 tiết giáo dục thể chất và 165 tiết giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Giai đoạn 2: 240 Tín chỉ (trong đó, 225 tín chỉ bắt buộc, 15 tín chỉ tự chọn).

6. Chương trình đào tạo: xem tại đây