Nhảy đến nội dung
x

Kết quả tiếp nhận nhập học các ngành Chương trình du học luân chuyển campus 2020 và xác nhận nhập học Phương thức 1 và Phương thức 3 - Đợt 2

Hội đồng tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả tiếp nhận nhập học năm 2020 các ngành Chương trình du học luân chuyển campus của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (Xét theo 06 học kỳ) và Xét tuyển thẳng - Đợt 2 như sau:

1. Phương thức 1 - Xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 10, 11, 12)

1.1 Điểm tiếp nhận nhập học theo kết quả quá trình học tập bậc THPT ( Xét theo 06 học kỳ)

STT

Mã ngành/

chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Trường

Điểm tiếp nhận

1

K7340301

Kế toán

(song bằng, 3+1)

Đại học West of England, Bristol

28,00

2

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học

(đơn bằng, 2+2)

Đại học kỹ thuật Ostrava

27,00

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

3

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử

(song bằng, 2.5+1.5)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion

27,00

4

K7310630Q

Quản lý du lịch và giải trí (song bằng, 2+2)

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu

28,00

5

K7340101

Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2)

Đại học kinh tế Praha

28,00

6

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế

(đơn bằng, 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

28,00

7

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

(song bằng, 2.5+1.5)

Đại học Taylor’s

28,00

8

K7340201

Tài chính

(song bằng, 2+2)

Đại học Fengchia

28,00

9

K7340201S

Tài chính

(đơn bằng, 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

28,00

10

K7340201X

Tài chính và kiểm soát

(song bằng, 3+1)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion

28,00

11

K7580201

Kỹ thuật xây dựng

(song bằng, 2+2)

Đại học La Trobe

27,00

12

K7480101L

Công nghệ thông tin

(song bằng, 2+2)

Đại học La Trobe

27,00

Ghi chú:

  • Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình 06 học kỳ của từng môn trong Tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00;
  • Điểm tiếp nhận: là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng phương thức tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus năm 2020, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT) .

1.2 Điều kiện tiếng Anh

  • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xét công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus.
  • Thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh theo qui định được xét tiếp nhận nhập học vào chương trình du học luân chuyển campus, các thí sinh này bắt buộc phải tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định và chỉ được công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi hoàn thành chương trình tiếng Anh tăng cường.

1.3 Thí sinh thỏa điều kiện tại mục (1.1) và (1.2) được tiếp nhận nhập học hoặc công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi và chỉ khi tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 3 của thông báo này.

1.4 Thí sinh tra cứu kết quả tiếp nhận tại website https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn

2. Phương thức 3 - Xét tuyển thẳng

Điều kiện được công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus của các đối tượng 1, 2, 3, 4 như sau:

  • Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ B2 trở lên (hoặc tương đương) còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020;
  • Đối tượng 2: Thí sinh học chương trình THPT bằng tiếng Anh tại các trường quốc tế ở Việt Nam;
  • Đối tượng 3: Thí sinh là người Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài học chương trình THPT (hoặc tương đương) bằng tiếng Anh tại nước ngoài.
  • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT: thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước hoặc được công nhận văn bằng tương đương, có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2020; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36).

- Tra cứu kết quả tiếp nhận tại website https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn

- Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi và chỉ khi tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 3 của thông báo này.

3. Thủ tục xác nhận nhập học

Tất cả thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1 và mục 2 của thông báo này phải thực hiện xác nhận nhập học theo 2 bước:

Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến

- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến: từ 8h00 ngày 09/9/2020 đến 17h00 ngày 11/9/2020

- Cách thức xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn bằng tài khoản được cấp -> chọn mục “Xác nhận nhập học” -> chọn ngành thí sinh có nguyện vọng nhập học. Thí sinh chỉ được chọn xác nhận nhập học 1 ngành duy nhất. Trong thời gian xác nhận nhập học, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xác nhận nhập học (nếu có).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT 2020 thì chọn mục “Đã tốt nghiệp THPT năm 2020”.

- Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 thì chọn mục “Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2”.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước thì chọn mục “Đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020”.

- Đối với thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc ở địa phương đang thực hiện cách ly xã hội thì chọn vào mục “Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, ở địa phương đang thực hiện cách ly xã hội không đến làm thủ tục nhập học được”. Nhà trường sẽ hướng dẫn thí sinh phương án làm thủ tục nhập học riêng.

Bước 2: Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận và làm thủ tục nhập học chính thức.

- Thời gian gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 và làm thủ tục nhập học: từ ngày 10/9/2020 đến 17h00 ngày 17/9/2020 (trừ ngày chủ nhật).

- Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn hoặc mục “Hướng dẫn thủ tục nhập học” trên hệ thống https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

4. Các lưu ý khác

- Thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến theo đúng thời gian quy định ở mục 3 xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả tiếp nhận nhập học và không tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020) trong thời gian quy định ở mục 3 xem như thí sinh từ chối nhập học. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ hủy kết quả tiếp nhận nhập học và không tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Nhà trường sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại về sau nếu thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học theo quy định đã thông báo.

- Trường đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả tiếp nhận nhập học.

- Nhận thư mời nhập học:

+ Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được nhận ngay Thư mời nhập học.

+ Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 qua đường bưu điện (Địa chỉ: Khoa Giáo dục quốc tế (F602), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh): Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học.

- Trước khi đến Trường làm thủ tục nhập học, thí sinh vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn thủ tục nhập học trên website https://admission.tdtu.edu.vn hoặc mục “Hướng dẫn thủ tục nhập học” trên hệ thống https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ: (028) 377 55 108 hoặc hotline:   0935 035 270.