Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh kế hoạch công bố kết quả sơ tuyển chương trình du học luân chuyển campus đợt 1,2&3 của phương thức 1 và 3 năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch công bố kết quả sơ tuyển chương trình du học luân chuyển campus đợt 1,2&3 năm 2021 của phương thức 1 và 3 như sau:

- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình du học luân chuyển campus đợt 1 và đợt 2: dự kiến công bố trước 17h00 ngày 15/6/2021.

- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình du học luân chuyển campus đợt 3: dự kiến công bố trước 17h00 ngày 03/8/2021.

Kế hoạch công bố kết quả các đợt xét tuyển còn lại vẫn thực hiện theo phương án tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus đã công bố trên website.

Thí sinh nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: (028) 377 55 108 hoặc hotline: 0935 035 270 để được hỗ trợ.