Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kết quả sơ tuyển các ngành xét tuyển theo tổ hợp có môn năng khiếu, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế phương thức 1 và 3 - Đợt 1

THÔNG BÁO

Kết quả sơ tuyển các ngành xét tuyển theo tổ hợp có môn năng khiếu, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế phương thức 1 và 3 - Đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2022 các ngành trình độ đại học xét theo tổ hợp môn năng khiếu, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế của phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (PT1), phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3) - đợt 1 (dành cho các Trường Trung học phổ thông (THPT) đã ký kết với TDTU) như sau:

1. Điểm đạt sơ tuyển dành cho PT1, PT3 – Đối tượng 1 (ưu tiên xét tuyển dành cho học sinh trường THPT chuyên, một số trường trọng điểm ở TPHCM), đối tượng 2 (thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 – dành cho chương trình đại học bằng tiếng Anh/IELTS 5.5 – dành cho chương trình liên kết quốc tế)

Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2022, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm đạt sơ tuyển PT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT2

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7210402

Thiết kế công nghiệp

Văn, Anh,

Vẽ HHMT*2

26.5

29.0

 

2

7210403

Thiết kế đồ họa

Văn, Anh,

Vẽ HHMT*2

29.5

31.0

 

3

7210404

Thiết kế thời trang

Văn, Anh,

Vẽ HHMT*2

26.5

29.0

 

4

7580108

Thiết kế nội thất

Văn, Anh,

Vẽ HHMT*2

27.0

31.0

 

5

7580101

Kiến trúc

Toán, Anh,

Vẽ HHMT*2

28.0

31.0

 

6

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Toán, Anh,

Vẽ HHMT*2

27.0

29.0

 

7

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Toán, Anh, NKTDTT*2

31.5

29.0

 

8

7810302

Golf

Toán, Anh, NKTDTT*2

27.0

29.0

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7210403

Thiết kế đồ họa - Chương trình Chất lượng cao

Văn, Anh,

Vẽ HHMT*2

26.5

29.0

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TIẾNG ANH

Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh theo Phương thức 1, Phương thức 3 – Đối tượng 1

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

- Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức hoặc dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh không đạt trình độ A2 trở lên sẽ không đủ điều kiện xét sơ tuyển vào chương trình này; thí sinh đạt điểm sơ tuyển và có điểm đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ A2 phải tham gia chương trình dự bị tiếng Anh để đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 mới được tham gia chương trình chính thức.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm đạt sơ tuyển PT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT2

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

32.0

30.0

34.5

2

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30.0

30.0

30.0

4

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

34.0

32.0

36.0

5

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

34.0

32.0

36.0

6

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

7

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

8

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

9

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30.0

30.0

30.0

10

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30.0

30.0

30.0

11

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

12

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28.0

28.0

28.0

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Lưu ý:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kế quốc tế theo Phương thức 1, Phương thức 3 – Đối tượng 1

+ Thí sinh đạt điểm sơ tuyển nhưng nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức đạt trình độ từ A2 đến B1 sẽ phải tham gia chương trình dự bị tiếng Anh để đạt trình độ tương đương IELTS 5.5 mới được tham gia chương trình chính thức.

+ Thí sinh đạt điểm sơ tuyển nhưng không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức hoặc dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ thấp hơn trình độ A2 sẽ phải tham gia chương trình dự bị tiếng Anh ở trình độ thấp nhất.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế theo Phương thức 3 – Đối tượng 2 đạt điểm sơ tuyển và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ được xét vào chương trình dự bị tiếng Anh.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm đạt sơ tuyển PT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT1

Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT2

1

K7340101

Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc)

28.0

28.0

28.0

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia).

28.0

28.0

28.0

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan).

28.0

28.0

28.0

4

K7340201

Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan).

28.0

28.0

28.0

5

K7340201S

Tài chính (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan).

28.0

28.0

28.0

6

K7340201X

 Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan).

28.0

28.0

28.0

7

K7340301

Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh).

28.0

28.0

28.0

8

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan).

28.0

28.0

28.0

9

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan).

28.0

28.0

28.0

10

K7580201

Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc).

28.0

28.0

28.0

11

K7480101L

Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc).

28.0

28.0

28.0

Thí sinh tra cứu kết quả sơ tuyển tại: https://xettuyen.tdtu.edu.vn hoặc https://xettuyenlkqt.tdtu.edu.vn (dành cho chương trình liên kết quốc tế).

2. Điểm đạt sơ tuyển dành cho PT3 đối tượng 3, 5

- Đối tượng 3: 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam và đạt điểm trung bình lớp 12 ≥ 6.50 (hoặc tương đương);

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, đạt điểm trung bình lớp 12 ≥ 6.50 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh; đối với chương trình liên kết quốc tế thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 hoặc đạt cấp độ từ B2 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

- Đối tượng 5: 

+ Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh: đạt SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36) và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức;

+ Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét tuyển thẳng vào chương trình đại học liên kết quốc tế: đạt SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36) và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 hoặc đạt cấp độ từ B2 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức đối với chương trình liên kết quốc tế.

- Lưu ý:

+ Thí sinh xét tuyển chương trình đại học bằng tiếng Anh: đạt điểm sơ tuyển của đối tượng 3, 5 và có điểm đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ A2 phải tham gia học chương trình dự bị tiếng Anh để đạt trình độ tiếng Anh theo quy định của chương trình để được công nhận vào chương trình chính thức. Thí sinh có trình độ tiếng Anh thấp hơn trình độ A2 sẽ không đủ điều kiện sơ tuyển của chương trình;

+ Thí sinh xét chương trình liên kết quốc tế: đạt điểm sơ tuyển của đối tượng 3, 5 và có điểm đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ A2 đến B1 phải tham gia học chương trình dự bị tiếng Anh theo trình độ tiếng Anh của thí sinh. Đối với thí sinh có trình độ tiếng Anh thấp hơn trình độ A2 hoặc không có chứng chỉ và không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức sẽ học chương trình dự bị tiếng Anh ở trình độ thấp nhất để đạt trình độ tiếng Anh theo quy định mới được công nhận vào chương trình chính thức.

3. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học

- Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) từ ngày 22/7 – 17g00 ngày 20/8/2022. Thí sinh tự quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).

- Trước 17g00 ngày 17/9/2022, TDTU công bố kết quả trúng tuyển chính thức sau khi xét tuyển lọc ảo chung trên hệ thống của Bộ GDĐT.

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Từ 19/9 – 17g00 ngày 30/9/2022, thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT và làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

4. Thông tin lưu ý

- TDTU sẽ sử dụng kết quả học tập THPT, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên trên hệ thống của Bộ GDĐT cung cấp để đối chiếu và cập nhật lại theo đúng thông tin trên hệ thống Bộ GDĐT. Nếu có sai sót dẫn đến kết quả không đạt điều kiện trúng tuyển như đã công bố, TDTU sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

- TDTU sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển của TDTU và của Bộ GDĐT.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Thí sinh theo dõi thông tin hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 1, phương thức 3 - Đợt 1 lên hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ GDĐT trước ngày 22/7/2022 để thực hiện đăng ký nguyện vọng theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi tham gia xét tuyển. TDTU không giải quyết các khiếu nại nếu thí sinh không thực hiện đúng quy định về tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024.