Nhảy đến nội dung
x

Phương thức xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2022

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình Liên kết quốc tế

Nhà trường triển khai tuyển sinh chương trình đại học Liên kết quốc tế năm 2022 theo 05 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT

Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục ngành/mã ngành tuyển sinh chương trình đại học liên kết quốc tế năm 2022 (xem tại đây) 

I. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

1. ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

- Đối tượng

+ Dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết)

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT tốt nghiệp THPT trong năm 2020, 2021 xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 15/04 - 15/06/2022

- Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập đợt 1 (xem tại đây)

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập dành cho trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2022 (xem tại đây)

- Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2022 (xem tại đây)

- Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 1 (xem tại đây)

- Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem tại đây)

2. ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

- Đối tượng: Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT tại tất cả các trường THPT trong cả nước và tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 19/06 - 15/7/2022

- Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập đợt 2 (xem tại đây)

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập dành cho tất cả các trường THPT đợt 2 (xem tại đây)

- Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 2 (xem tại đây)

- Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem tại đây)

II. PHƯƠNG THỨC 2. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

- Bảng danh mục ngành, tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 (xem tại đây)

- Thí sinh đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Đại học bằng tiếng Anh, Chương trình liên kết quốc tế tại https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Sau khi đăng ký thành công, Thí sinh đăng nhập vào website bằng tài khoản được cấp và in phiếu rồi nộp về TDTU kèm theo bản photo chứng chỉ trước 17h00 ngày 12/07/2022.

III. PHƯƠNG THỨC 3. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

1. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

a. Đợt 1 (15/04 – 15/06/2022):

- Đối tượng:

+ Dành cho học sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

+ Học sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2020, 2021 xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 1 được quy định (xem tại đây)

- Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho đối tượng 1 – đợt 1 (xem tại đây)

- Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem tại đây)

b. Đợt 2 (từ 19/06 - 15/7/2022):

- Đối tượng: Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT tại các trường chuyên trong cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM và tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 2 (xem tại đây)

- Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 2 (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

- Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem tại đây)

2. Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế

a. Đợt 1 (từ 15/04 – 15/06/2022): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU

- Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT tốt nghiệp THPT trong năm 2020, 2021 xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022), có ĐXT 5HK/6HK ≥ 24,00 và có ĐTB 5HK/6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00: xét tuyển thẳng

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022), có ĐXT 5HK/6HK ≥ 24,00 và có ĐTB 5HK/6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00: được xét vào chương trình dự bị tiếng Anh trước khi được công nhận vào chương trình chính thức (sau 2 năm nếu không đạt trình độ tiếng Anh tương đương B2 sẽ phải thôi học hoặc chuyển sang chương trình khác nếu đủ điều kiện xét tuyển).

b. Đợt 2 (từ 19/06 - 15/7/2022): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06 học kỳ

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022), có ĐXT 6HK ≥ 24,00 và có ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00: xét tuyển thẳng

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022, có ĐXT 6HK ≥ 24,00 và có ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00: được xét vào chương trình dự bị tiếng Anh trước khi được công nhận vào chương trình chính thức (sau 2 năm nếu không đạt trình độ tiếng Anh tương đương B2 sẽ phải thôi học hoặc chuyển sang chương trình khác nếu đủ điều kiện xét tuyển).

c. Công thức tính điểm: (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có).

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có).

ĐTB 5HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4 + ĐTBmh HK5)/5.

ĐTB 6HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4 + ĐTBmh HK5 + ĐTBmh HK6)/6.

- Bảng phiên điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong xét tuyển đối tượng 2 và bảng xét chứng chỉ quốc tế tương đương IELTS (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 (theo chứng chỉ tiếng Anh) (xem tại đây)

- Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem tại đây)

3. Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam và có  Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam; có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây) có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022 hoặc phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn; Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5.

- Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/04 - 15/06/2022

+ Đợt 2: từ 19/06 - 15/07/2022

- Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu tại đây)

- Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (xem tại đây)

4. Đối tượng 4: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế

- Hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2020, 2021, 2022 (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam), có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây) có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022 hoặc phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn.

- Có Điểm trung bình 05 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12)/5 ≥ 6.5 (đợt 1) dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2022.

- Có Điểm trung bình 06 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12 + HK2 L12)/6 ≥ 6.5 (đợt 1) dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2020, 2021.

- Có Điểm trung bình 06 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12 + HK2 L12)/6 ≥ 6.5 (đợt 2) dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2020, 2021, 2022.

- Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/04 - 15/06/2022

+ Đợt 2: từ 19/06 - 15/07/2022

- Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu tại đây)

- Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế tại Việt Nam (xem tại đây)

5. Đối tượng 5: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam nếu tốt nghiệp THPT ở nước ngoài), có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2022; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36). Có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây) có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022 hoặc phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn

- Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/04 - 15/06/2022

+ Đợt 2: từ 19/06 - 15/07/2022

 - Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu tại đây)

- Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ SAT, A-Level, ACT, IB (xem tại đây)

IV. PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo thông báo tại đây

V. PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐH QUỐC GIA TP.HCM

1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT có kết quả bài thi đánh giá năng lực đợt 1,2 năm 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM

Danh mục ngành tuyển sinh (xem tại đây)

2. Cách thức đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng lúc với đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM; đăng ký xét tuyển vào TDTU cùng trên hệ thống đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM.

- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất)

- Thí sinh không cần nộp hồ sơ giấy (phiếu đăng xét tuyển) mà chỉ cần cập nhật hình Phiếu đăng ký xét tuyển (đã ký tên) lên hệ thống của ĐHQG TP.HCM và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản mềm phiếu đăng ký trên hệ thống này. Thí sinh phải cập nhật phiếu đăng ký lên hệ thống sau mỗi lần điều chỉnh. Phiếu đăng ký xét tuyển bản gốc (bản giấy có ký tên) sẽ được nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập tại Trường.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng (nộp cho ĐHQG TP.HCM)

- Lệ phí thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: theo thông báo của ĐHQG TP.HCM

- Thời gian đăng ký xét tuyển và thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Đợt

Đăng ký dự thi ĐGNL ĐHQG Tp.HCM và đăng ký xét tuyển vào TDTU

Thời gian thi ĐGNL dự kiến

Thời gian công bố kết quả

Đợt 1

28/01/2022 – 28/02/2022

27/03/2022

05/04/2022

Đợt 2

06/04/2022 – 25/04/2022

22/05/2022

29/05/2022

- Thí sinh có thể đăng ký thi cả 2 đợt (Đợt 1, Đợt 2). TDTU sẽ sử dụng kết quả bài thi cao nhất của 2 đợt để xét tuyển.

- Thí sinh đã dự thi đợt 1, có thể thực hiện đăng ký bổ sung nguyện vọng hoặc điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 06/04/2022 đến ngày 25/04/2022 trên hệ thống đăng ký dự thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

3. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm từ trung bình trở lên của bài thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM mới đảm bảo ngưỡng điểm đầu vào của phương thức này.

- Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên đối tượng/khu vực theo thang 1200 (nếu có).

Đối tượng

Điểm cộng thang 30 (theo quy chế của Bộ GD&ĐT)

Điểm cộng thang 1200 (theo phương thức xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM)

1. Khu vực ưu tiên

 

 

KV 1

0.75

30

KV 2NT

0.5

20

KV 2

0.25

10

KV 3

0

0

2. Đối tượng ưu tiên

 

 

01

2

80

02

2

80

03

2

80

04

2

80

05

1

40

06

1

40

07

1

40

- TDTU xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

- Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tuyển những nguyện vọng có thứ tự ưu tiên thấp hơn nguyện vọng trúng tuyển.

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đăng ký dự thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, đồng thời phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển tương ứng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT mới đủ điều kiện được xét tuyển.
- Thí sinh chỉ đủ điều kiện xét tuyển khi nguyện vọng thí sinh đăng ký trên hệ thống của ĐHQG TP.HCM và hệ thống của Bộ GD&ĐT trùng khớp với nhau. TDTU sẽ đối chiếu và sử dụng dữ liệu điểm học tập THPT, khu vực/đối tượng ưu tiên từ hệ thống của Bộ GD&ĐT khi thực hiện xét tuyển.
- TDTU xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng phương thức và cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để thực hiện lọc ảo chung toàn quốc (dự kiến lọc ảo chung cùng đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022). 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5,5 trở lên (có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến  01/10/2022). Thí sinh đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Đại học bằng tiếng Anh, Chương trình liên kết quốc tế tại https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Sau khi đăng ký thành công, Thí sinh đăng nhập vào website bằng tài khoản được cấp và in phiếu rồi nộp về TDTU kèm theo bản photo chứng chỉ trước 17h00 ngày 12/07/2022.

- Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://admission.tdtu.edu.vn

- Trường hợp thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ phải học chương trình dự bị tiếng Anh từ cấp độ thấp nhất.

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CỦA CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Các thí sinh đạt được mức điểm xét tuyển sẽ được xét tuyển vào các chương trình học chính khóa hoặc chương trình dự bị Tiếng Anh (liên kết) tùy thuộc vào trình độ Tiếng Anh đầu vào của mình như sau:

1. Thí sinh đạt điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022) sẽ đủ điều kiện xét công nhận trúng tuyển chính thức vào chương trình chính khóa.

2. Thí sinh đạt điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhưng không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022) phải đăng ký dự thi kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (xem thông báo tổ chức thi tại website: https://admission.tdtu.edu.vn). Trong trường hợp này thí sinh chỉ đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình dự bị Tiếng Anh của các ngành liên kết quốc tế . Sau khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức:

- Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ tương đương từ B2 trở lên sẽ được xét công nhận trúng tuyển chính thức vào chương trình chính khóa;

- Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh chưa đạt trình độ B2 sẽ phải học chương trình dự bị Tiếng Anh (liên kết) trong ít nhất 01 học kỳ theo trình độ thực tế của thí sinh (xem thêm qui định về chương trình dự bị Tiếng Anh (liên kết));

- Trường hợp thí sinh không tham dự kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh, sẽ phải học chương trình dự bị Tiếng Anh (liên kết) ở trình độ thấp nhất.

- Thời gian tối đa của chương trình Tiếng Anh là 2 năm. Sau 02 năm kể từ thời điểm thí sinh nhập học vào chương trình dự bị Tiếng Anh (liên kết), nếu thí sinh vẫn không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ tương đương B2 thì sẽ phải thôi học hoặc được xem xét chuyển sang chương trình khác nếu có điều kiện xét tuyển tương đương với điểm tuyển sinh đầu vào của chương trình muốn chuyển tại cùng thời điểm xét tuyển.

Lưu ý:

a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở các phương thức của Trường chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

c) Trường hợp ngành thí sinh xét tuyển vì lí do bất khả kháng không đủ điều kiện mở lớp đào tạo năm 2022, thí sinh được xem xét chuyển sang ngành khác của chương trình liên kết quốc tế nếu đủ điều kiện hoặc xét bảo lưu tuyển sinh.