Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký xét tuyển online

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại website: http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn/

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống xét tuyển trực tuyến: xem tại đây

Subscribe to Đăng ký