Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ sinh học- FA7420201

Ngành Công nghệ sinh học

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

  • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình CNSH – dạy và học bằng tiếng Anh được xây dựng có tính chuyên môn cao nhằm đáp ứng được các nhu cầu xã hội của ngành CNSH về việc làm, giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.

Công nghệ sinh học - 7420201

Ngành Công nghệ sinh học - Tiêu chuẩn

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

  • Văn bằng - thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Công nghệ sinh học