Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ sinh học- FA7420201

Ngành Công nghệ sinh học

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình CNSH – Chất lượng cao – dạy và học bằng tiếng Anh được xây dựng có tính chuyên môn cao nhằm đáp ứng được các nhu cầu xã hội của ngành CNSH về việc làm, giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.

Công nghệ sinh học- 7420201

Công nghệ sinh học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Công nghệ sinh học