Nhảy đến nội dung
x
Công tác xã hội- 7760101

Công tác xã hội

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng vượt qua khó khăn, tự vươn lên và phát triển.

Subscribe to công tác xã hội