Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật hóa học- 7520301

Kỹ thuật hóa học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Kỹ thuật hóa học