Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông-F7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông - 7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông