Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông-F7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông- 7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông