Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điện- F7520201

Kỹ thuật Điện

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY –HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Kỹ thuật Điện-7520201

Kỹ thuật Điện

Khoa giảng dạy
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Kỹ thuật Điện