Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa-F7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khoa giảng dạy


KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa- FA7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (chương trình dạy – học bằng tiếng Anh)

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (dạy – học bằng tiếng anh)

1. Giới thiệu ngành:

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa- 7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư hệ TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa