Nhảy đến nội dung
x
Ngôn ngữ Anh- F7220201

Ngôn ngữ Anh

Khoa giảng dạy

KHOA NGOẠI NGỮ

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO

1.Giới thiệu chương trình

Ngôn ngữ Anh- FA7220201

Ngôn ngữ Anh (Dạy –học bằng tiếng Anh)

Khoa giảng dạy

KHOA NGOẠI NGỮ

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Khoa giảng dạy

KHOA NGOẠI NGỮ

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Ngôn ngữ Anh