Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa lao động và công đoàn
Chương trình tư vấn ngày 14/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa lao động và công đoàn
Quan hệ lao động- 7340408

Quan hệ lao động

Khoa giảng dạy

KHOA LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân -  4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Subscribe to Quan hệ lao động