Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Khoa học thể thao
Chương trình tư vấn ngày 24/05/2019 giới thiệu và tư vấn về khoa Khoa học thể thao.
Quản lý thể dục thể thao-chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện-7810301

Quản lý thể dục thể thao-Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

  • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Quản lý thể dục thể thao-chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện