Nhảy đến nội dung
x
Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị nhà hàng-khách sạn- FA7340101N

Cử nhân Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (Chương trình đại học bằng tiếng Anh)

Khoa: Quản trị kinh doanh

Thời gian học: 4 năm

Trình độ: Đại học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

1. Giới thiệu ngành:

Chương trình Cử nhân QTKD – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (chương trình đại học bằng tiếng Anh) được tham khảo từ các trường đại học hàng đầu thế giới về chuyên ngành khách sạn – nhà hàng

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn

Khoa giảng dạy

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn