Nhảy đến nội dung
x
Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị nhà hàng-khách sạn- FA7340101N

Cử nhân Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (Chương trình 100% tiếng Anh)

Khoa: Quản trị kinh doanh

Thời gian học: 4 năm

Trình độ: Đại học – Chương trình 100% tiếng Anh 

1. Giới thiệu ngành:

Chương trình Cử nhân QTKD – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (chương trình chất lượng cao 100% tiếng Anh) được tham khảo từ các trường đại học hàng đầu thế giới về chuyên ngành KS-NH như Hongkong Polytechnic (Hongkong), Michigan State University (Hoa Kỳ), Taylor’s University (Malaysia), IMI (Thuỵ Sỹ).

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn

Khoa giảng dạy

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn