Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Tài chính ngân hàng
Chương trình tư vấn ngày 26/04/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Tài chính ngân hàng.
Tài chính-ngân hàng- F7340201

Tài chính-ngân hàng

Khoa giảng dạy

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

Tài chính-ngân hàng- 7340201

Tài chính-ngân hàng

Khoa giảng dạy

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Subscribe to Tài chính-ngân hàng