Nhảy đến nội dung
x
Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành

Subscribe to Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành