Nhảy đến nội dung
x
Xã hội học- 7310301

Xã hội học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Xã hội học