Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Khoa học thể thao
Chương trình tư vấn ngày 24/05/2019 giới thiệu và tư vấn về khoa Khoa học thể thao.
Golf - 7810302

GOLF

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm 
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Subscribe to GOLF