Nhảy đến nội dung
x
Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch- F7310630Q

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC
  • Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY -  HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành

Subscribe to Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch