Nhảy đến nội dung
x
Chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức đào tạo chương trình đại học theo hướng luân chuyển campus, trong đó 2 năm đầu sinh viên học tại cơ sở TDTU ở Nha Trang hoặc Bảo Lộc theo Chương trình đại học tiêu chuẩn.

Chương trình do đội ngũ giảng viên từ cơ sở TP HCM trực tiếp giảng dạy. Sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi về ký túc xá tại cơ sở. Sau khi kết thúc 2 năm đầu tại Nha Trang hoặc Bảo Lộc, sinh viên sẽ được chuyển về Cơ sở chính TP HCM để tiếp tục hoàn thành chương trình đại học.

Subscribe to dạy-học bằng tiếng Việt