Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên tuyển thẳng, xét tuyển thẳng năm 2019
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng năm 2019
Thông báo thi năng khiếu năm 2019
Năm 2019, TDTU tổ chức 2 đợt thi năng khiếu đợt 1 (01-02/6/2019), đợt 2 (06-07/7/2019)
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy 2019
Năm 2019, TDTU xét tuyển theo 03 phương thức: Phương thức 1 (xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT); Phương thức 2 (xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019); Phương thức 3 (xét tuyển thẳng)
Thông tin Đại học đối tác và ngành học Chương trình du học luân chuyển campus
Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới
Subscribe to tuyển sinh đại học