Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 (Đợt 2 - tháng 12/2019)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 06 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với các thông tin như sau:

  1. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

STT

Chuyên ngành

Mã CN

Chỉ tiêu

1.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 2 - tháng 12/2019)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:

  1. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

STT

Chuyên ngành

Mã CN

Môn thi

Subscribe to 12/2019