Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh 2020 "Khoa Khoa học thể thao"
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh số 09 với nội dung “Khoa Khoa học thể thao”
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học La Trobe, Úc

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Phương thức xét tuyển Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chính sách học bổng dành cho Chương trình du học luân chuyển campus

TDTU có chính sách học bổng cho các đối tượng tham gia chương trình du học luân chuyển campus năm 2020 như sau:

- Đối tượng 1: Cấp học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho tất cả HS đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi HS giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT);

Subscribe to tuyển sinh 2020