Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)
1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh đợt 1 năm 2023 như sau:

#

Dược học - 7720201

Dược học

Khoa giảng dạy

KHOA DƯỢC

  • Thời gian 5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu sơ lược về chương trình 

Tuyển học Bổ sung kiến thức

1) CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 05 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hình thức đào tạo chính quy với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 04 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Chương trình du học luân chuyển campus xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2019
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình học tại 2 năm đầu tại campus Nha Trang và campus Bảo lộc
Chương trình tư vấn ngày 11/07/2019 giới thiệu và tư vấn về chương trình học tại 2 năm đầu tại campus Nha trang và campus Bảo lộc
Subscribe to TDTU