Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Đợt 2 năm 2023)
1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh đợt 2 năm 2023 như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa (Đợt 2 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)
1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh đợt 1 năm 2023 như sau:

#

Dược học - 7720201

Dược học

Khoa giảng dạy

KHOA DƯỢC

  • Thời gian 5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu sơ lược về chương trình 

Tuyển học Bổ sung kiến thức

1) CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 05 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hình thức đào tạo chính quy với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 04 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Subscribe to TDTU