Nhảy đến nội dung
x
Khóa ngắn hạn sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn thi giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức đáp nhu cầu học chuyển đổi ngành.
Thông tin chi tiết lớp ôn thi và củng cố kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đợt tháng 06/2021:
 1. Tổ chức các lớp ôn thi:

Subscribe to khóa ngắn hạn