Nhảy đến nội dung
x
Khóa ngắn hạn sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn tập giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

 1. Tổ chức các lớp ôn tập:

Subscribe to khóa ngắn hạn