Nhảy đến nội dung
x
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2021
Năm 2021, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2021

1. Giới thiệu Chương trình du học luân chuyển campus

Phương thức xét tuyển Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Giáo dục quốc tế
Chương trình tư vấn ngày 21/05/2019 giới thiệu và tư vấn về chương trình du học luân chuyển campus.
Chính sách học bổng dành cho Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2021

TDTU có chính sách học bổng cho học sinh nhập học vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2021 như sau:

- Đối tượng 1: Cấp học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho tất cả học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT);

Thông tin Đại học đối tác và ngành học Chương trình liên kết đào tạo quốc tế - năm 2021
Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới
Subscribe to liên kết quốc tế