Nhảy đến nội dung
x
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chương trình du học luân chuyển Campus

1. Giới thiệu Chương trình du học luân chuyển Campus năm 2020

Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới.

Phương thức xét tuyển Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Giáo dục quốc tế
Chương trình tư vấn ngày 21/05/2019 giới thiệu và tư vấn về chương trình du học luân chuyển campus.
Chính sách học bổng dành cho Chương trình du học luân chuyển campus

TDTU có chính sách học bổng cho các đối tượng tham gia chương trình du học luân chuyển campus năm 2020 như sau:

- Đối tượng 1: Cấp học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho tất cả HS đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi HS giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT);

Thông tin Đại học đối tác và ngành học Chương trình du học luân chuyển campus
Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới
Subscribe to liên kết quốc tế