Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điện- F7520201

Kỹ thuật Điện

Khoa giảng dạy

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY –HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Kỹ thuật phần mềm- F7480103

Kỹ thuật phần mềm

Khoa giảng dạy

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY –HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) về Kỹ thuật phần mềm được xây dựng nhu cầu của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp

Kỹ thuật xây dựng-F7580201

Kỹ thuật xây dựng

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

Kinh doanh quốc tế- F7340120

Kinh doanh quốc tế

Khoa giảng dạy

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu Chương trình

Thiết kế đồ họa- F7210403

Thiết kế đồ họa 

Khoa giảng dạy

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Khoa học máy tính-F7480101

Khoa học máy tính

Khoa giảng dạy

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY –HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Kế toán - F7340301

Kế toán

Khoa giảng dạy

KHOA KẾ TOÁN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu Chương trình

Sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho tương lai cùng các cơ hội thực tập sớm, cơ hội giao lưu nghề nghiệp trong nước và quốc tế ngay trong quá trình học.

Công nghệ sinh học-F7420201

Công nghệ sinh học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

 • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Chương trình Chất Lượng Cao ngành Công nghệ sinh học đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ năm 2015. 

Kế toán – chuyên ngành Kế toán quốc tế- FA7340301

Kế toán – chuyên ngành Kế toán quốc tế (chương trình dạy – học bằng tiếng Anh)

KHOA KẾ TOÁN

 • Thời gian: 4 NĂM
 • Trình độ: ĐẠI HỌC

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu Chương trình

Kỹ thuật xây dựng- FA7580201

Kỹ thuật xây dựng (chương trình dạy- học bằng Tiếng Anh)

Khoa giảng dạy
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu

Subscribe to ngành