Nhảy đến nội dung
x
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa- FA7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (chương trình dạy – học bằng tiếng Anh)

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình cử nhân/kỹ sư ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (dạy – học bằng tiếng anh)

1. Giới thiệu ngành:

Kỹ thuật phần mềm-FA7480103

Kỹ thuật phần mềm (Dạy –học bằng tiếng Anh)

Khoa giảng dạy
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Khoa học máy tính-FA7480101

Khoa học máy tính (Dạy – học bằng Tiếng Anh)

Khoa giảng dạy

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Công nghệ sinh học- FA7420201

Ngành Công nghệ sinh học

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

 • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình CNSH – dạy và học bằng tiếng Anh được xây dựng có tính chuyên môn cao nhằm đáp ứng được các nhu cầu xã hội của ngành CNSH về việc làm, giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.

Ngôn ngữ Anh- FA7220201

Ngôn ngữ Anh (Dạy –học bằng tiếng Anh)

Khoa giảng dạy

KHOA NGOẠI NGỮ

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1.Giới thiệu chương trình

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị nhà hàng-khách sạn- FA7340101N

Cử nhân Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (Chương trình đại học bằng tiếng Anh)

Khoa: Quản trị kinh doanh

Thời gian học: 4 năm

Trình độ: Đại học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

1. Giới thiệu ngành:

Chương trình Cử nhân QTKD – Chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (chương trình đại học bằng tiếng Anh) được tham khảo từ các trường đại học hàng đầu thế giới về chuyên ngành khách sạn – nhà hàng

Marketing- FA7340115

Ngành Marketing (Chương trình đại học bằng tiếng Anh)

Khoa: Quản trị kinh doanh

Thời gian học: 4 năm

Trình độ: Đại học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 1. Giới thiệu ngành:

Chương trình Cử nhân ngành Marketing (chương trình đại học bằng tiếng Anh) được tham khảo từ các trường đại học TOP 100 thế giới (theo THE).

Golf - 7810302

GOLF

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm 
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Xã hội học - 7310301

Xã hội học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Du lịch và Lữ hành - 7310630

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành

Subscribe to ngành