Nhảy đến nội dung
x

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019:

1. Đề thi tham khảo môn Toán (xem tại đây)

2. Đề thi tham khảo môn Ngữ văn (xem tại đây)

3. Đề thi tham khảo môn Vật lý (xem tại đây)

4. Đề thi tham khảo môn Hóa học (xem tại đây)

5. Đề thi tham khảo môn Sinh học (xem tại đây)

6. Đề thi tham khảo môn Lịch sử (xem tại đây)

7. Đề thi tham khảo môn Địa lý (xem tại đây)

8. Đề thi tham khảo môn GDCD (xem tại đây)

9. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh (xem tại đây)

10. Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga (xem tại đây)

11. Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp (xem tại đây)

12. Đề thi tham khảo môn Tiếng Trung Quốc (xem tại đây)

13. Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức (xem tại đây)

14. Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật (xem tại đây)