Nhảy đến nội dung
x

Thi THPT quốc gia 2019: Đề thi không còn "đánh đố"

Ông Mai Văn Trinh nói: Đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019 được xây dựng theo ngưỡng vừa cơ bản để đạt mục đích xét tốt nghiệp nhưng đồng thời sẽ có độ phân hóa phù hợp để xét tuyển ĐH, CĐ. Độ phân hóa của đề thi nằm chủ yếu lớp 12. Thí sinh có thể yên tâm, đề thi tham khảo vừa công bố có giá trị tham khảo, định hướng rất tốt cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh trong nhà trường.

Tỷ lệ câu hỏi có theo cấu trúc 60% xét tốt nghiệp, 40% xét tuyển ĐH không, thưa ông?

Thực ra chưa năm nào Bộ GD&ĐT cụ thể hóa tỷ lệ này như thế nào. Nhìn vào đề tham khảo, giáo viên chuyên ngành sẽ phân tích cụ thể được mức độ như thế nào.

Năm tới, Bộ GD&ĐT có quán triệt với Hội đồng ra đề thi không ra những câu hỏi quá khó, đánh đố như năm trước không?

Thực ra, việc ra đề thi từ năm trước đã được Bộ trưởng chỉ đạo, quán triệt từ đầu đến cuối. Việc xây dựng đề thi tham khảo là một bước chuẩn bị rất quan trọng cho việc tiến tới xây dựng đề thi chính thức.

Hàng năm, chúng ta đều thấy có hiện tượng, đề thi năm nay dễ thi năm sau sẽ khó. Từ năm 2019 này, quan điểm chỉ đạo của Bộ như thế nào?

Quan điểm chỉ đạo của Bộ đã được thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thể hiện rất rõ tại văn bản chỉ đạo vừa qua. Và hôm nay, nó được thể hiện bằng đề tham khảo hôm nay Bộ công bố.

Có những câu hỏi sẽ rơi hoàn toàn vào kiến thức lớp 11 hay không, thưa ông?

Tôi không thể trả lời một cách cụ thể câu hỏi này. Nhưng chỉ có thể trả lời một cách khái quát, trong cách thiết kế chương trình giáo dục có tính liên thông và kế thừa. Chúng ta không thể nói lớp sau hoàn toàn không sử dụng kiến thức lớp trước. Cho nên, không có một nhà khoa học nào có thể khẳng định câu hỏi này chỉ thuần kiến thức lớp 12. Vì vậy, tinh thần chủ đạo của đề tham khảo là nội dung chủ yếu nằm ở lớp 12.