Nhảy đến nội dung
x

Thủ tục nhập học 2021

I. Quy trình Nhập học trực tuyến

1. Đợt 1: dành cho thí sinh trúng tuyển phương thức 1 và 3 đợt 1 (xem chi tiết tại đây)

2. Đợt 2: dành cho thí sinh trúng tuyển phương thức 1 và 3 đợt 2 (xem chi tiết tại đây)

3. Đợt 3: dành cho thí sinh xét tuyển nhóm ngành năng khiếu (PT1&3 đợt 1&2), thí sinh dự thi THPT đợt 2 (xem chi tiết tại đây)

II. Những khoản phí phải đóng

1. Chương trình tiêu chuẩn

1.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

1.2. Học phí tạm thu HK1/2021-2022:

- Nhóm ngành 1 gồm các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang; Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học; Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị; Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động: 12.000.000 đồng

- Nhóm ngành 2 gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc); Kế toán; Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học (CN Du lịch và lữ hành), Việt Nam học (CN Du lịch và quản lý du lịch); Toán ứng dụng, Thống kê; Quản lý thể dục thể thao; QTKD (CN Quản trị Nhà hàng - khách sạn), QTKD (CN Quản trị nguồn nhân lực), Kinh doanh quốc tế, Marketing; Quan hệ lao động; Tài chính - Ngân hàng; Luật: 10.500.000 đồng

- Ngành khác: Dược: 23.000.000 đồng; Golf: 16.000.000 đồng; Việt ngữ học: 19.000.000 đồng

(Đối với các học phần Tiếng Anh và tin học, nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu, sẽ không đóng học phí cho các học phần được miễn)

1.3. Chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào bằng đề thi quốc tế: 200.000 đồng. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh hoặc sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn sẽ không tham gia thi xếp lớp và không phải đóng chi phí này;

1.4. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị 4 năm): 155.000 đồng; riêng đối với ngành Dược: 192.000 đồng (có giá trị 5 năm).

Tổng các khoản chi phí tạm thu đối với nhóm ngành 1: 13.360.000 đồng; nhóm ngành 2: 11.860.000 đồng, riêng Ngôn ngữ Anh: 11.660.000 đồng; ngành Dược: 24.397.000 đồng; ngành Golf: 17.360.000 đồng, ngành Việt ngữ học: 20.160.000 đồng.

2. Chương trình chất lượng cao

2.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

2.2. Học phí tạm thu HK1/2021-2022:

- Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch): 18.200.000 đồng

- Ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện. Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 18.700.000 đồng

- Ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng

(Đối với các học phần Tiếng Anh và tin học, nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu, sẽ không đóng học phí cho các học phần được miễn);

2.3. Học phí tiếng Anh tạm thu: 7.000.000 đồng;

2.4. Chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào bằng đề thi quốc tế: 200.000 đồng. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh hoặc sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn sẽ không tham gia thi xếp lớp và không phải đóng chi phí này;

2.5. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị 4 năm): 155.000 đồng;

Tổng các khoản chi phí tạm thu đối với ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch: 26.560.000 đồng; các ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện. Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học môi trường: 27.060.000 đồng; ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 30.360.000 đồng, riêng ngành Ngôn ngữ Anh: 23.160.000 đồng.

3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh

3.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

3.2. Học phí tạm thu HK1/2021-2022:

- Ngành Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (CN du lịch và quản lý du lịch): 27.500.000 đồng

- Ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 28.700.000 đồng

- Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng

(Đối với các học phần Tiếng Anh và tin học, nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu, sẽ không đóng học phí cho các học phần được miễn);

3.3. Học phí tiếng Anh tạm thu: 9.000.000 đồng;

3.4. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị 4 năm): 155.000 đồng;

Tổng các khoản chi phí tạm thu đối với ngành Kế toán. Tài chính ngân hàng, Việt Nam học (du lịch và quản lý du lịch): 37.660.000 đồng, riêng ngành Ngôn ngữ Anh: 28.660.000 đồng; các ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính,  Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 38.860.000 đồng; ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 39.160.000 đồng.

4. Chương trình dự bị tiếng Anh

4.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

4.2. Học phí tạm thu: 13.500.000 đồng;

4.3. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị 4 năm): 155.000 đồng;

Tổng các khoản chi phí tạm thu: 14.660.000 đồng.

5. Chương trình du học luân chuyển campus 2+2

5.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

5.2. Học phí tạm thu HK1/2021-2022:

- Đối với sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ B2 hoặc tương đương: 18.000.000 đồng. Riêng ngành Quản trị kinh doanh: 25.000.000 đồng; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng: 30.000.000 đồng.

- Đối với sinh viên chưa đánh gia tiếng Anh đầu vào: tạm thu 13.500.000 đồng, sau khi có kết quả đánh giá nếu đạt từ B1 trở lên sẽ đóng bổ sung học phí 01 học kỳ chương trình chính khóa.

 (Đối với các học phần Tiếng Anh và tin học, nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu, sẽ không đóng học phí cho các học phần được miễn)

5.3. Chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào bằng đề thi quốc tế: 200.000 đồng. Riêng sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn đến 01/10/2021 sẽ không tham gia thi xếp lớp và không phải đóng chi phí này;

5.4. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị trong 02 năm): 76.500 đồng;

Tổng các khoản chi phí tạm thu:

- Đối với sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ B2 hoặc tương đương: 19.081.500 đồng; Riêng ngành Quản trị kinh doanh: 26.081.500 đồng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng: 31.081.500 đồng.

 - Đối với sinh viên chưa đánh giá tiếng Anh đầu vào: 14.781.500 đồng.

6. Chương trình du học luân chuyển campus 2.5+1.5 và 3+1

6.1. Chi phí nhập học: 300.000 đồng;

6.2. Học phí tạm thu HK1/2021-2022:

- Đối với sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ B2 hoặc tương đương: 18.000.000 đồng. Riêng ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, Kế toán: 23.000.000 đồng.

- Đối với sinh viên chưa đánh gia tiếng Anh đầu vào: tạm thu 13.500.000 đồng, sau khi có kết quả đánh giá nếu đạt từ B1 trở lên sẽ đóng bổ sung học phí 01 học kỳ chương trình chính khóa.

 (Đối với các học phần Tiếng Anh và tin học, nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu, sẽ không đóng học phí cho các học phần được miễn)

6.3. Chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào bằng đề thi quốc tế: 200.000 đồng. Riêng sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn đến 01/10/2021 sẽ không tham gia thi xếp lớp và không phải đóng chi phí này;

6.4. Chi phí Bảo hiểm y tế (có giá trị từ 01/10/2021 đến 31/12/2022): 705.000 đồng; Chi phí Bảo hiểm tai nạn (có giá trị trong 03 năm): 115.000 đồng;

Tổng các khoản chi phí tạm thu:

- Đối với sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ B2 hoặc tương đương: 19.120.000 đồng; Riêng ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, Kế toán: 24.120.000 đồng;

 - Đối với sinh viên chưa đánh gia tiếng Anh đầu vào: 14.820.000 đồng.

III. Hồ sơ nhập học (nộp sau khi sinh viên tập trung tại trường)

1. Giấy khai sinh: 01 bản sao hoặc bản photocopy có công chứng;

2. Học bạ THPT: 01 bản photocopy có công chứng;

3. Bằng tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp trước năm 2021) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tốt nghiệp năm 2021): 01 bản sao hoặc bản photocopy có công chứng;

4. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: 01 bản photocopy có công chứng;

5. Sơ yếu lý lịch sinh viên (tải mẫu tại đây), Giấy xác nhận tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU” (tải mẫu tại đây): 01 bản;

6. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng;

7. Hộ khẩu: 01 bản photocopy có công chứng;

Ghi chú: Tất cả giấy tờ đựng trong túi hồ sơ và nộp theo hướng dẫn của Phòng Công tác học sinh sinh viên.

IV. Thí sinh nhập học thành công, nhận tài khoản sinh viên và thực hiện các bước tiếp theo của Quy trình nhập học theo hướng dẫn của Trường.

- Thí sinh sẽ nhận thư mời nhập học (sau khi sinh viên tập trung tại trường)

- Nhận tài khoản sinh viên TDTU, đổi mật khẩu và sử dụng tài khoản sinh viên được cấp để đăng nhập vào hệ thống Thông tin sinh viên, xem mục Tân sinh viên 2021 theo dõi các thông báo và hướng dẫn của Trường.

- Xem thông báo về việc đăng ký Ký túc xá và thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của Ký túc xá TDTU. Sinh viên truy cập hệ thống thông tin sinh viên, mục đăng ký Ký túc xá để tiến hành đăng ký (nếu có nguyện vọng). Thông tin liên hệ email: ktx@tdtu.edu.vn hoặc fanpage Ký túc xá: https://www.facebook.com/KytucxaDHTDT

 V. Những điều cần biết khi học tại TDTU (Xem chi tiêt tại đây)

Xin chúc Quý phụ huynh và Tân sinh viên nhiều sức khỏe và thành công! 

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ:

- Hỗ trợ tuyển sinh: 19002024 hoặc email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn 

- Hỗ trợ các vấn đề về học phí: 0911.891.098 - 0915.149.232 hoặc email: tuition@tdtu.edu.vn

- Hỗ trợ về Ký túc xá: email ktx@tdtu.edu.vn hoặc fanpage Ký túc xá: https://www.facebook.com/KytucxaDHTDT