Nhảy đến nội dung
x

Việt Nam học - Chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hoá, xã hội Việt Nam

Việt Nam học-Chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hoá, xã hội Việt Nam

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm

Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành

Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành.

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài sử dụng thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình có những đặc điểm sau:

  • Chương trình cung cấp kiến thức toàn diện về ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam;
  • Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế;
  • Chương trình còn có các môn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc (Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tổ chức sự kiện...), các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, tự tin, năng động trong môi trường đa văn hóa và xu thế hội nhập;
  • Chương trình được biên soạn theo hướng nhấn mạnh đến thực hành, đến những kỹ năng mềm cần thiết cũng như chú trọng đến vấn đề tự học và tự nghiên cứu suốt đời của sinh viên thể hiện qua quan điểm sư phạm là lấy người học làm trung tâm.

Tốt nghiệp ngànhViệt Nam học – chuyên ngành Việt ngữ học và văn hóa, xã hội Việt Nam , sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

  • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: Hiểu và vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn cùng những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt, về đất nước, con người Việt Nam để giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc.
  • Kỹ năng mềm: Phân tích, đánh giá các đặc điểm văn hóa, xã hội Việt Nam; Sử dụng thông thạo tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp khác nhau (trang trọng, thân mật...), trong công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt; Tư vấn, quản lý và triển khai các dự án về nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; Học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp, đặc biệt là chương trình Cao học Việt Nam học để có thể đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học.
  • Kỹ năng tin học: Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc, với chứng chỉ tin học MOS quốc tế 750 điểm.
  • Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương)

2. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam, sinh viên có thể tìm được việc làm phù hợp ở các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty du lịch, văn phòng thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính phủ có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam (ở Việt Nam và nước ngoài). Ngoài ra sinh viên cũng có thể làm công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063