Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học West of England

UWE 5.jpg

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 3 năm học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.
 • Giai đoạn 2: 1 năm cuối học tại Trường đại học West of England, Bristol.

2. Văn bằng:

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được 2 bằng đại học:

 • Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp bằng cử nhân Kế toán.
 • Trường đại học West of England, Bristol cấp bằng cử nhân Tài chính và Kế toán.

3. Mục tiêu đào tạo:

    3.1. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tài chính và đầu tư quốc tế để có thể tham gia vào cấp quản lý vĩ mô. Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế trong vận dụng vào việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ làm việc tốt giữa kế toán với các lĩnh vực khác; cũng như giúp nâng cao trình độ chuyên môn kế toán và kiểm toán.

    3.2. Kỹ năng

 • Kỹ năng chuyên môn:
  • Hiểu và vận dụng bài bản các qui trình, nguyên tắc, kiến thức chuyên môn về kế toán vào các lĩnh vực cụ thể như: kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán.
  • Hiểu và vận dụng tốt kiến thức kế toán và kiểm toán để xử lý nghiệp vụ kế toán độc lập trên cơ sở tuân thủ pháp luật và chế độ kế toán. 
  • Biết sử dụng một số công cụ thống kê, kỹ thuật phân tích định lượng cơ bản trong kế toán để thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn tại doanh nghiệp.
 • Kỹ năng mềm:
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng.
  • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày.

    3.3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

 • Thái độ và hành vi:
  • Nhận thức đúng về vai trò người làm công việc kế toán, đó là người nắm giữ và kiểm soát nguồn lực về tài chính của các đơn vị; giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả;
  • Trung thực và khách quan trong nghề nghiệp, trong công việc; tuân thủ pháp luật và chế độ kế toán của nhà nước; tôn trọng đồng nghiệp.
 • Ý thức về cộng đồng, xã hội:
  • Tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn của mình để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể.
  • Ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, phát triển hiểu biết về kế toán cho đơn vị đang công tác và cộng đồng.

4. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như:

 • Chuyên viên kế toán, kiểm soát nội bộ, chuyên viên thuế tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính (Quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ tín dụng,...), các tập đoàn, công ty đa quốc gia, các cơ quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
 • Chuyên viên kiểm toán cho các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước; chuyên viên tư vấn kế toán, tài chính và thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

5. Khung chương trình đào tạo:

Xem tại đây

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (Phòng A0001) Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
       Điện thoại: 028 37 755053, Hotline: 0935 035 270;

Email: increti@tdt.edu.vn, Website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2018 của Trường đại học Tôn Đức Thắng xem tại đây