Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Giáo dục quốc tế
Chương trình tư vấn ngày 21/05/2019 giới thiệu và tư vấn về chương trình du học luân chuyển campus.
Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học West of England

UWE 5.jpg

Subscribe to chương trình liên kết quốc tế Trường đại học Tôn Đức Thắng