Nhảy đến nội dung
x

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LIÊN KẾT 2018

   Xét theo kết quả học tập 03 học kỳ (HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12)

   1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (theo qui định của Bộ GDĐT).

   2. Điều kiện xét tuyển: theo kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12)

   • Xét theo ĐTB 3HK (HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12): thí sinh có ĐTB 3HK ( HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ≥ 6.5
   • Xét theo ĐTB môn học 3HK (HK1,2 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển: thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển của 3HK ≥ 6.0 và ĐTB 3HK ≥ 6.0.
   • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.

   3. Điểm xét tuyển:

   • Điểm xét tuyển theo điểm ĐTB 3HK:

   Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK 1 lớp 12)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

   • Điểm xét tuyển theo ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển

   Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

   Trong đó:
   + ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học; HK: Học kỳ; ĐTB: Điểm trung bình. 
   + ĐTB Môni = (Điểm Môni HK1 Lớp 11 + Điểm Môni HK2 Lớp 11 + Điểm Môni HK1 Lớp 12)/3.

   4. Nguyên tắt xét tuyển: Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTB môn tiếng Anh từ cao xuống thấp.

   5. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 4/2018 – 5/2018

   6. Các thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng A0001, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

   Danh mục ngành/ chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển

   Xét theo kết quả học tập cả năm lớp 11 và lớp 12

   1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (theo qui định của Bộ GDĐT).

   2. Điều kiện xét tuyển: theo kết quả học tập cả năm lớp 11 và cả năm lớp 12

   • Xét theo ĐTB cả năm lớp 11 và lớp 12: thí sinh có ĐTB cả năm của lớp 11 và lớp 12 ≥ 6,5
   • Xét theo ĐTB môn học 2 năm (lớp 11 và lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển: thí sinh có các ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6.0 và ĐTB 2CN≥ 6.0.
   • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.

   3. Điểm xét tuyển:

   • Xét theo ĐTB năm lớp 11 và 12:

   Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) *1,5 * hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

   • Xét theo ĐTB môn học năm lớp 11 và 12

   Điểm xét tuyển = (ĐTBn Môn 1 + ĐTBn Môn 2 + ĐTBn Môn 3)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

   Trong đó:
   + ĐTB CN: Điểm trung bình cả năm; ĐTB: Điểm trung bình.
   + ĐTBn Môni = (ĐTBCN Môni lớp 11 + ĐTBCN Môni lớp 12)/2
   + ĐTB2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2
   4. Nguyên tắt xét tuyển: Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTB môn tiếng Anh từ cao xuống thấp.

   5. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 5/2018 – 7/2018

   6. Các thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng A0001, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

   Danh mục ngành/ chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển

   Xét theo kết quả thi THPT QG năm 2018

   Đang cập nhật...