Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký xét tuyển đại học 2024 bằng phương thức xét theo kết quả THPT

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học 2024 bằng phương thức xét theo kết quả THPT:

- Đợt 1: xét theo kết quả 5 học kỳ (dành cho học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU). Thời gian đăng ký từ ngày 01/4/2024 đến 15/6/2024.

- Đợt 2: xét theo kết quả 6 học kỳ (dành cho học sinh các trường THPT chưa ký kết hợp tác với TDTU). Thời gian đăng ký từ ngày 20/5/2024 đến 15/6/2024.

Bước 1: Đăng ký xét tuyển tại website xettuyen.tdtu.edu.vn

Bước 2: Tải các hồ sơ minh chứng lên hệ thống xettuyen.tdtu.edu.vn

Bước 3: Kiểm tra thông tin, điều chỉnh hồ sơ (nếu cần)

Bước 4: Thanh toán lệ phí xét tuyển

Bước 5: Kiểm tra trạng thái thanh toán và trạng thái hồ sơ

 

Tra cứu thông tin trường ký kết: tại đây

Tra cứu danh mục ngành, tổ hợp môn và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển 5 học kỳ: tại đây

Tra cứu danh mục ngành, tổ hợp môn và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển 6 học kỳ: tại đây

Xem chi tiết thông báo đăng ký xét tuyển phương thức 1, 3 năm 2024: tại đây