Nhảy đến nội dung
x

Thông báo phương án tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế năm 2022 (Dự kiến)

Năm 2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình Liên kết quốc tế theo 05 phương thức. Chi tiết xem tại đây