Nhảy đến nội dung
x
Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Kỹ thuật Ostrava, CH Séc (2+2)

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH Kỹ thuật Ostrava

Website: http://www.vsb.cz/en

Ostrava 3.jpg

Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan (3+1)

Ngành / chuyên ngành liên kết đào tạo:     

       -  Tài chính và kiểm soát: 3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Saxion.

       -  Kỹ thuật điện – điện tử: 2.5 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại ĐH Saxion, Chương trình cấp 2 bằng đại học.

Website: http://www.saxion.edu

Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan (2+2)

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH Penghu

Website: http://english.npu.edu.tw/

Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH West of England, Bristol, Vương quốc Anh (3+1)

Chương trình cấp 2 bằng đại học

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học West of England, Bristol

Website: http://www.uwe.ac.uk

Subscribe to chương trình liên kết