Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chương trình tư vấn ngày 07/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Bảo hộ lao động- 7850201

Bảo hộ lao động

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Thời gian: 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Bảo hộ lao động