Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Chương trình tư vấn trực tuyến số 14: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Các thầy cô Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về các ngành: Bảo hộ lao động, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

Thành phần Ban tư vấn:

  • TS. Phạm Anh Đức, Phó trưởng khoa Khoa môi trường và bảo hộ lao động
  • ThS. Đặng Mỹ Thanh - Giảng viên Khoa môi trường và bảo hộ lao động

Dẫn chương trình: Bảo Thắng

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 07/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity