Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Công nghệ thông tin
Chương trình tư vấn ngày 19/04/2019 tư vấn về nhóm ngành Công nghệ thông tin: các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình tư vấn ngày 17/04/2019 tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kế Toán
Chương trình tư vấn ngày 05/04/2019 : Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, Cô Trần Đỗ Thùy Linh,Thầy Đồng Quang Chung
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành Ngoại ngữ
Chương trình tư vấn ngày 29/03/2019: Cô Nguyễn Thanh Phương, Thầy Đinh Trường Sinh, Thầy từ Chí Thành, Thầy Phùng Văn Trúc
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành Điện - Điện tử
Chương trình tư vấn ngày 22/03/2019: Cô Đồng Sĩ Thiên Châu, Thầy Trần Thanh Phương, Thầy Đinh Hoàng Bách
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành Quản trị kinh doanh
Chương trình tư vấn ngày 15/03/2019: TS Phạm Thị Minh Lý, Thầy Võ Thế Sinh, Cô Trịnh Thị Hạ Huyền
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành khoa học ứng dụng
Chương trình tư vấn ngày 08/3/2019: TS. Nguyễn Quang Khuyến, TS. Nguyễn Thị Cẩm Vi, ThS. Nguyễn Thị Thanh HIền
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành khoa học xã hội & nhân văn
Chương trình tư vấn ngày 01/3/2019: ThS. Vũ Văn Hiệu, ThS. Hà Trọng Nghĩa, ThS. Sử Lê Phương Thảo
Chương trình chất lượng cao dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh năm 2019

1.Giới thiệu chương trình

Là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn cầu; có thể làm việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp.

2.Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

Subscribe to TDTU2019