Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Chương trình tư vấn trực tuyến số 17: Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Các thầy cô Khoa Mỹ thuật công nghiệp  Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp

Thành phần Ban tư vấn:  

  • Thầy Võ Văn Lạc, Trợ lý trưởng khoa, Khoa mỹ thuật công nghiệp
  • Thầy Lý Nhật Bình, Trưởng ngành thiết kế đồ hoạ, Khoa mỹ thuật công nghiệp
  • Thầy Nguyễn Hồng Khiêm, Trưởng ngành thiết kế thời trang, Khoa mỹ thuật công nghiệp
  • Cô Phạm Ngọc Quỳnh Giao, Giảng viên ngành thiết kế nội thất, Khoa mỹ thuật công nghiệp

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 17/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity