Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Chương trình tư vấn ngày 17/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Thiết kế thời trang-7210404

Thiết kế thời trang

Khoa giảng dạy

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Thiết kế thời trang