Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Chương trình tư vấn ngày 17/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Ngành thiết kế công nghiệp-7210402

Thiết kế công nghiệp

Khoa giảng dạy
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY- HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Thiết kế công nghiệp