Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Luật

Chương trình tư vấn trực tuyến số 20: Khoa Luật

Các thầy cô Khoa Luật  Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về ngành Luật.

Thành phần Ban tư vấn:  

  • TS Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Hiệu Trưởng – Trưởng khoa Luật
  • ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai – Trợ lý trưởng khoa
  • ThS. Châu Bảo Anh – Trợ lý trưởng khoa
  • ThS. Mai Hoàng Phước – Trưởng bộ môn Dân sự - Kinh tế
  • ThS. An Thị Ngọc Lan – Trưởng bộ môn Pháp Luật Công
  • ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh – Trưởng bộ môn Luật Pháp Quốc Tế
  • Thầy Phùng Văn Trúc – Chuyên viên phòng Đại học

 

Dẫn chương trình: Thành Lê

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 28/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity