Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa toán - thống kê

Chương trình tư vấn trực tuyến số 15: Khoa toán - thống kê

Các thầy cô Khoa Toán - Thống kê Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về các ngành: Thống kê Toán ứng dụng

Thành phần Ban tư vấn:

  • Cô Trương Bửu Châu, Phó trưởng khoa, Khoa toán - thống kê
  • Thầy Đỗ Hữu Quân, Giảng viên, Khoa toán - thống kê
  • Cô Trần Thị Thùy Nương, Giảng viên, Khoa toán - thống kê

Dẫn chương trình: Châu Uyên

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 10/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity