Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh năm 2020 TDTU: Dược

Chương trình tư vấn trực tuyến số 13: Khoa Dược

Các thầy cô Khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn ngành học thuộc khoa Dược. 

Thành phần Ban tư vấn:

  • TS. Võ Xuân Nam - Giảng viên khoa Dược.
  • ThS. Vũ Huỳnh Kim Long - Giảng viên khoa Dược.

Dẫn chương trình: Châu Uyên

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 03/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity