Nhảy đến nội dung
x
Dược học - 7720201

Dược học

Khoa giảng dạy

KHOA DƯỢC

  • Thời gian 5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu sơ lược về chương trình 

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Dược
Chương trình tư vấn ngày 03/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Dược.
Subscribe to Dược học